trutamuguner

New Migubavesabegaer

Điên thoại liên lạc :

Call me :

0903884387

TRANH ĐÃ BÁN - SOLD

Ngõ trúc

80cm X 130cm
80cm X 130cm

Tranh phong thủy

50cm x 130cm
50cm x 130cm
Thiếu nữ và ngựa hoang
Thiếu nữ và ngựa hoang

THIẾU NỮ VÀ NGỰA HOANG 

Tranh của TRẦN CÔNG QUỚI

Đã bán đấu giá do OPERATION SMILE Org. tổ chức tại PARK HYATT SAIGON năm 2009

 

MÙA THU

70cm x 90cm
70cm x 90cm

 

QUÊ NGOẠI

100cm X 140cm
100cm X 140cm
42cm x 52cm
42cm x 52cm
60cm x 80cm
60cm x 80cm
60cm x 80cm
60cm x 80cm